Oudergids - Puber

.. / Puber / School

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

Leerplicht

Kinderen van 5 tot 18 zijn leerplichtig, ze moeten de basisschool afmaken en een opleiding volgen. Wat houdt de leerplicht precies in en waarom bestaat het? (Meer...)

Leerplicht

Leerplichtambtenaar

Als er sprake is van verzuim meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Wat houdt schoolverzuim in en wat zijn de consequenties als je kind verzuimt? (Meer...)

Leerplichtambtenaar

Havo

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar en bereidt je kind voor op het hbo door zelfstandig te leren leren. Uit welke profielen kan je kind kiezen? (Meer...)

Middelbare school

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt je kind voor op de universiteit. Hoe ziet het vwo er uit en uit welke profielen kan je kind kiezen? (Meer...)

Middelbare school

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen. Wat houden de leerwegen in en uit welke sectoren kan je kind kiezen? (Meer...)

Middelbare school

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen van de middelbare school. Wat zijn de bevoegdheden van de MR en waar kun je heen met geschillen? (Meer...)

Middelbare school

Mentor

De mentor houdt het presteren en functioneren van je kind en de klas in de gaten. Tijdens de rapportbespreking spreek je met de mentor. Hoe bereid je het gesprek voor? (Meer...)

Middelbare school

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is bedoeld voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Op welke niveaus wordt lesgegeven en wat is passend onderwijs? (Meer...)

Middelbare school

Betrokkenheid bij school

Het is belangrijk om betrokken te blijven bij wat er gebeurt op de school van je puber, maar op de middelbare school is dat lastiger. Hoe blijf je toch betrokken? (Meer...)

Middelbare school

Huiswerk

Op de middelbare school krijgt je kind te maken met huiswerk. Hoe help je je kind omgaan met huiswerk maken en wat kun je doen als je kind er moeite mee heeft? (Meer...)

Middelbare school

Tweetalig onderwijs

Op veel middelbare scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden, voornamelijk op het vwo maar ook op havo- of vmbo-niveau. Wat is het voordeel van tweetalig onderwijs? (Meer...)

Middelbare school

Examen

De periode van het centraal eindexamen is een spannende tijd voor je kind. Hoe help je je kind ontspannen en goed voorbereid aan de examens te beginnen? (Meer...)

Middelbare school

Soorten voortgezet onderwijs

Het is belangrijk om een middelbare school te vinden die aansluit bij het niveau van je kind en waar het zich thuis voelt. Welke soorten en niveaus van voortgezet onderwijs zijn er? (Meer...)

Middelbare school

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs bereid jouw kind voor op een vervolgstudie. Hoe kiezen jullie een geschikte middelbare school en hoe blijf je als ouder betrokken? (Meer...)

Middelbare school

Ouderraad

De ouderraad of oudercommissie zet zich in de voor belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat doet de ouderraad en waarom vragen zij om een vrijwillige bijdrage? (Meer...)

Middelbare school

Helpen met het huiswerk

Tijdens de eerste jaren van de middelbare school vind je kind het fijn als je helpt met het huiswerk. Hoe help je je kind met huiswerk en wat als je zelf niet kunt helpen? (Meer...)

Middelbare school

Een school kiezen

Als je samen met je kind een middelbare school gaat uitkiezen, kun je met een aantal dingen rekening houden. Waar let je op en waarom zijn open dagen belangrijk? (Meer...)

Middelbare school

Leerwegondersteunend onderwijs

Als je kind naar het vmbo kan, maar meer begeleiding nodig heeft, kan het gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Wat is dat en hoe werkt de aanmelding? (Meer...)

Middelbare school

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie het vmbo en lwoo niet geschikt is. Hoe ziet praktijkonderwijs er uit en wanneer kan je kind er heen? (Meer...)

Middelbare school

Passend onderwijs

Ieder kind heeft indien nodig recht op passend onderwijs. Dat is niet hetzelfde als speciaal onderwijs. Wat is het wel en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Middelbare school

Leerproblemen

Als je kind veel moeite heeft met onthouden, lezen en leren heeft het misschien een leerprobleem. Wat zijn leerproblemen en hoe kan de leerkracht van je kind helpen? (Meer...)

Problemen op school

Onderwijs en autisme

Als je kind autisme heeft kan het met passend onderwijs naar een reguliere middelbare school of naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Hoe weet je wat past? (Meer...)

Problemen op school

Remedial teaching

Kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren kunnen geholpen worden met remedial teaching. Wat is remedial teaching en wat als dat niet genoeg is? (Meer...)

Problemen op school

Zorgteam en ZAT

Iedere school heeft een eigen ZAT (zorg- en adviesteam). Zij helpen kinderen op een goede manier de schooltijd te doorlopen. Hoe doen ze dat en wie zit er in een ZAT? (Meer...)

Problemen op school

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt op school, kan dat meerdere oorzaken hebben. Hoe help je je kind betere cijfers halen en hoe praat je over de slechte cijfers met je kind? (Meer...)

Problemen op school

Schorsing

Als je kind zich ernstig misdraagt of ongewenst gedrag vertoont, kan het geschorst worden van school. Wat gebeurt er voor een schorsing en hoe verloopt de procedure? (Meer...)

Problemen op school

Van school gestuurd

Als je kind zich op school blijft misdragen, kan het van school gestuurd worden. Wat bespreek je als ouder met de school voordat dat gebeurt en hoe verloopt de procedure? (Meer...)

Problemen op school

Niet willen leren

Vanaf de tweede klas gaan pubers vaak minder hun best doen op school. Hoe komt dit en wat kun je doen als je kind niet wil leren? (Meer...)

Problemen op school

Spijbelen

Als je kind structureel of incidenteel spijbelt, blijft het zonder toestemming weg van school. Wat zijn de gevolgen van structureel spijbelen en wat kun je als ouder doen? (Meer...)

Problemen op school

Schoolverlaters

Schoolverlaters stoppen voortijdig met school, terwijl ze nog leerplichtig zijn. Wat zijn de oorzaken van schooluitval en hoe voorkom je dat je kind schoolverlater wordt? (Meer...)

Problemen op school

Verkeerde opleiding

Het kan gebeuren dat je kind voor de verkeerde opleiding heeft gekozen. Welke opties heeft je kind en wat moet je kind doen als het wil overstappen naar een andere studie? (Meer...)

Problemen op school

Een studie kiezen

In het laatste jaar van de middelbare school gaat je kind zijn studie- en beroepskeuze maken. Welke opties zijn er na het examen en hoe kun je helpen kiezen als ouder? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Beroepsonderwijs

Na het vmbo kan je kind doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Welke studierichtingen en niveaus zijn er op het mbo en is er ook speciaal beroepsonderwijs? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Hbo en wo

Na het mbo, de havo of het vwo kan je kind doorstromen naar het hbo of wo. Welke studierichtingen zijn er en waarom doen sommige studenten er langer over dan 4 jaar? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Tussenjaar

Als je kind nog niet goed weet wat het wil studeren of welk vak het wil leren, kan het een tussenjaar nemen. Welke opties heeft je kind tijdens het tussenjaar? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Schoolkosten

Scholen krijgen elk jaar geld van de overheid, maar als ouder betaal je ook mee aan de schoolkosten voor je kind. Met welke uitgaven moet je rekening houden? (Meer...)

Schoolgeld en studiekosten

Studiefinanciering mbo

Als je kind ouder dan 18 is en een mbo-opleiding gaat volgen heeft het recht op studiefinanciering. Hoe ziet de studiefinanciering voor mbo studenten er uit? (Meer...)

Schoolgeld en studiekosten

Studiefinanciering hbo en wo

Hbo en wo studenten krijgen geen basisbeurs meer, zij kunnen een lening aanvragen. Hoe ziet de studiefinanciering er in de vorm van het sociaal leenstelsel nu uit? (Meer...)

Schoolgeld en studiekosten

Aanvullende beurs en ouderbijdrage

Of een student een aanvullende beurs krijgt, is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Als ouder betaal je vervolgens de ouderbijdrage. Waar hangt de hoogte vanaf? (Meer...)

Schoolgeld en studiekosten

Vervoer naar school

Van zelfstandig naar school lopen of fietsen krijgt je kind meer inzicht in het verkeer. Wat heeft je kind nodig om op de fiets naar school te kunnen gaan? (Meer...)

Vervoer naar school

Meer artikelen inladen

Even met iemand praten? Gebruik de chatfunctie. Ons online team staat voor je klaar.