Disclaimer

Door deze site te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. We hebben de informatie op onze pagina’s zeer zorgvuldig samengesteld, maar kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit hiervan. Ook kunnen wij evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 


Eventuele links naar websites van derden, betekenen nog geen aanbevelingen voor producten of diensten op deze pagina’s. Ouderwijzer aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is dan ook voor eigen risico.


Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ouderwijzer of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Ouderwijzer behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Even met iemand praten? Gebruik de chatfunctie. Ons online team staat voor je klaar.