Oudergids - Basisschoolkind

.. / Basisschoolkind / School

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

Leerproblemen

Van leerproblemen is misschien sprake als je kind moeite heeft met onthouden, lezen en leren. Wat zijn dat en hoe verschilt het van leerstoornissen en taalachterstand? (Meer...)

Leerproblemen

Onderwijs en autisme

Een kind met autisme kan naar de reguliere basisschool of naar het speciaal onderwijs. Wanneer past speciaal onderwijs beter bij je kind en kan dat nog veranderen? (Meer...)

Onderwijs en autisme

Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode voor kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren. Wat houdt het precies in en hoe verschilt het van bijles?  (Meer...)

Remedial teaching

Zorgteam en ZAT

Het zorgteam en het Zorg- en adviesteam (ZAT) zijn er om problemen bij leerlingen op tijd te signaleren. Welke professionals zijn dit en wat zijn hun verantwoordelijkheden? (Meer...)

Zorgteam en ZAT

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt kan dat komen door het niveau, tempo of bijvoorbeeld leerproblemen. Wat kunnen jij en de leerkracht doen en wanneer blijft je kind zitten? (Meer...)

Slechte cijfers

Schorsing

Je kind kan geschorst worden van school als het zich (herhaaldelijk) misdraagt. Aan een schorsing gaan altijd waarschuwingen vooraf. Hoe werkt de schorsingsprocedure? (Meer...)

Schorsing

Van school gestuurd

Als je kind zich ernstig misdraagt en geen gedragsverbetering toont, kan het van school worden gestuurd. Wat gaat daar aan vooraf en welke procedure volgt de school? (Meer...)

Van school gestuurd

Meer artikelen inladen

Gratis hulplijn voor al je vragen rondom het ouderschap. 085 1303 959