Oudergids - Basisschoolkind

.. / Basisschoolkind / School

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

School en opvoeding

School en opvoeding is een samenwerking van jou als ouder en de school van je kind. Waarom is die samenwerking zo belangrijk en hoe kun je meer betrokken zijn? (Meer...)

School en opvoeding

Huiswerk

Kinderen in groep 7 en 8 krijgen ter voorbereiding op de middelbare school soms huiswerk mee. Ze zien daar soms tegenop. Hoe kun je je kind steunen en helpen? (Meer...)

School en opvoeding

Gezond op school

Als je kind moet overblijven eet het tussen de middag op school. Hoe geef je het een gezonde, gevarieerde maaltijd mee en welke vleeswaren kun je beter thuis laten? (Meer...)

School en opvoeding

Ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage? (Meer...)

School en opvoeding

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeel van de basisschool. Hoe kom je in de MR, wat zijn de bevoegdheden en waar kun je heen met geschillen? (Meer...)

School en opvoeding

Schoolverzuim

Schoolverzuim is geoorloofd als het door de directeur van de school is goedgekeurd, bijvoorbeeld voor een huwelijk. Hoe zit dit met vakanties en wat is ongeoorloofd verzuim? (Meer...)

School en opvoeding

Vervoer naar school

Hoe je kind naar school gaat, hangt af van leeftijd en de afstand tot school. Welke opties voor vervoer naar school zijn er en welke optie is er voor het speciaal onderwijs? (Meer...)

Vervoer naar school

Leerproblemen

Van leerproblemen is misschien sprake als je kind moeite heeft met onthouden, lezen en leren. Wat zijn dat en hoe verschilt het van leerstoornissen en taalachterstand? (Meer...)

Problemen op school

Onderwijs en autisme

Een kind met autisme kan naar de reguliere basisschool of naar het speciaal onderwijs. Wanneer past speciaal onderwijs beter bij je kind en kan dat nog veranderen? (Meer...)

Problemen op school

Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode voor kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren. Wat houdt het precies in en hoe verschilt het van bijles?  (Meer...)

Problemen op school

Zorgteam en ZAT

Het zorgteam en het Zorg- en adviesteam (ZAT) zijn er om problemen bij leerlingen op tijd te signaleren. Welke professionals zijn dit en wat zijn hun verantwoordelijkheden? (Meer...)

Problemen op school

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt kan dat komen door het niveau, tempo of bijvoorbeeld leerproblemen. Wat kunnen jij en de leerkracht doen en wanneer blijft je kind zitten? (Meer...)

Problemen op school

Schorsing

Je kind kan geschorst worden van school als het zich (herhaaldelijk) misdraagt. Aan een schorsing gaan altijd waarschuwingen vooraf. Hoe werkt de schorsingsprocedure? (Meer...)

Problemen op school

Van school gestuurd

Als je kind zich ernstig misdraagt en geen gedragsverbetering toont, kan het van school worden gestuurd. Wat gaat daar aan vooraf en welke procedure volgt de school? (Meer...)

Problemen op school

Lesstof

Basisscholen kiezen hun eigen lesstof en lesmethoden, maar moeten wel voldoen aan kerndoelen. Welke doelen zijn dat en welk lessen krijgt je kind op de basisschool? (Meer...)

Primair onderwijs

Leerlingvolgsysteem

Met een leerlingvolgsysteem houdt de school vanaf groep 1 de voortgang van alle kinderen met toetsen en observaties bij. Waarom is dat en heb je recht op inzage? (Meer...)

Primair onderwijs

Cito-toets

De Cito-toets is de eindtoets van het basisonderwijs, soms kiezen scholen voor een drempeltoets. Wat test de Cito-toets, hoe bereidt je kind zich voor en wat zegt de uitslag? (Meer...)

Primair onderwijs

Leerplicht

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar. Wanneer kun je een vrijstelling krijgen? (Meer...)

Primair onderwijs

Schoolkosten

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs aan te bieden, maar vragen om een vrijwillige ouderbijdrage om extra kosten te dekken. Waar bestaan die kosten uit? (Meer...)

Primair onderwijs

Vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie stimuleert de ontwikkeling van je kind. Wat houdt de methode in, wat leert je kind en voor welke kinderen is het ideaal? (Meer...)

Primair onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat doet passend onderwijs? (Meer...)

Primair onderwijs

Leerlingdossier

Het leerlingdossier is een verzameling van informatie die de school bijhoudt over je kind. Wat staat er in het dossier en welke rechten heb je als ouder? (Meer...)

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs verschilt veel van de basisschool. Hoe kies je de juiste middelbare school voor je kind en wat houden de termen vmbo, havo en vwo in? (Meer...)

Middelbare school

Schooltype en keuze

Let bij de schoolkeuze niet alleen op de schoolresultaten, maar ook op sfeer, leerlingenparticipatie, activiteiten en docenten. Hoe maak je de keuze? (Meer...)

Middelbare school

Meer artikelen inladen

Even met iemand praten? Gebruik de chatfunctie. Ons online team staat voor je klaar.