Oudergids - Jongvolwassene

.. / Jongvolwassene / School en studie

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

Een studie kiezen

Aan het eind van de middelbare school gaat je kind een studie- en beroepskeuze maken. Hoe kies je een studie, hoe help je als ouder en wat gebeurt er na de aanmelding? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Beroepsonderwijs

Na het vmbo kan je kind doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Welke studierichtingen en niveaus zijn er in het mbo en is er ook speciaal onderwijs? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Studeren in het buitenland

Scholen hebben contact met buitenlandse onderwijsinstellingen, hierdoor kan je kind studeren in het buitenland. Kan dat alleen in Europa en krijgt het studiefinanciering? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Hbo en wo

Na het mbo, de havo of het vwo kan je kind doorstromen naar het hbo of wo. Welk diploma heb je nodig, welke studierichtingen zijn er en hoe lang duurt de studententijd? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Stage

Door stage te lopen verkent je kind zijn vakgebied in de praktijk. Hoe komt je kind aan een stage, wat leert hij, waar heeft hij recht op en hoe rondt het de stage af? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Tweetalig hoger onderwijs

Op hogescholen en universiteiten wordt steeds meer tweetalig hoger onderwijs gegeven, voornamelijk in het Engels en Nederlands. Wat is het doel van les in een andere taal? (Meer...)

Studie- en beroepskeuze

Leerproblemen

Als je kind zich misdraagt op school kan er een schorsing volgen. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en wat gebeurt er als je kind het te bont maakt? (Meer...)

Problemen op school

Zorgteam en ZAT

Het Zorg- en adviesteam (ZAT) helpt wegblijven en schooluitval te voorkomen. Uit welke professionals bestaat zo’n team en welke leerlingen zijn er gebaat bij? (Meer...)

Problemen op school

Studievertraging

Je kind loopt mogelijk studievertraging op als het moeite heeft met de lesstof of leerproblemen heeft. Wat zijn de gevolgen daarvan en wat moet je als ouder niet doen? (Meer...)

Problemen op school

Schorsing

Als je kind zich misdraagt op school kan er een schorsing volgen. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en wat gebeurt er als je kind het te bont maakt? (Meer...)

Problemen op school

Van school gestuurd

Als je kind zich bijzonder erg misdraagt kan het van school gestuurd worden. Wat gaat daaraan vooraf, hoe verloopt de procedure en komt het vaak voor? (Meer...)

Problemen op school

Wegblijven van school

Als je kind meerderjarig is dan heet spijbelen wegblijven van school. Wat zijn oorzaken van structureel wegblijven, wat kun je als ouder doen en wat is werkleerplicht? (Meer...)

Problemen op school

Schoolverlaters

Je kind loopt mogelijk studievertraging op, als het moeite heeft met de lesstof of leerproblemen heeft. Wat zijn de gevolgen daarvan en wat moet je als ouder niet doen? (Meer...)

Problemen op school

Verkeerde opleiding

Het kan gebeuren dat je kind de verkeerde opleiding heeft gekozen. Wat kan je kind doen als het wil stoppen met de opleiding of overstappen naar een andere studie? (Meer...)

Problemen op school

Studiefinanciering mbo

Als je kind een mbo-opleiding volgt kan het studiefinanciering krijgen. Wanneer is de basisbeurs een gift en welke aanvullende opties en regelingen zijn er? (Meer...)

Studiekosten

Studiekosten

Collegegeld, studieboeken, kamerhuur, de studentenvereniging: een studerend kind heeft veel geld nodig. Welke uitgaven en inkomsten kun je verwachten? (Meer...)

Studiekosten

Aanvullende beurs en Ouderbijdrage

Sommige studenten hebben recht op (meer) financieële ondersteuning. Wat is er mogelijk? (Meer...)

Studiekosten

Studiefinanciering hbo en wo

Studiefinanciering op het hbo en wo bestaat uit een studielening en aanvullende regelingen. Welke opties zijn er voor je kind en hoe reken je uit wat je kind kan lenen? (Meer...)

Studiekosten

Meer artikelen inladen

Gratis hulplijn voor al je vragen rondom het ouderschap. 085 1303 959