Geldrop-Mierlo

OuderWijzer bijeenkomsten

Samen met andere ouders, in dezelfde fase van ouderschap, staan we stil bij wat gaat komen en wat dit voor jou betekent. Want als ouder kun je gewoon niet alles weten. Daarom biedt OuderWijzer je tips, inspiratie en leuke, leerzame ouderbijeenkomsten.

Kom en laat je verrassen!

Meld je hier aan: https://forms.gle/Zjt2Wo77gxUcDFYg7

ouderwijzer.nl


CMD Geldrop-Mierlo

Heb je een vraag over jeugdhulp: begeleiding en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Neem dan contact op met het CMD. Kijk op de website over bel naar 040 289 38 93.

Plusteam

Als er ondersteuning voor langere tijd nodig is, kan het CMD bepalen of je ondersteuning van het PlusTeam kunt krijgen.

GGD Brabant Zuid-Oost

Jeugdgezondheidszorg kijkt mee met je opgroeiende kind vanaf 4 jaar en is er voor al je vragen over gezondheid en opvoeden. JGZ luistert, denkt mee, wijst de weg en geeft advies. We zijn er voor alle ouders, kinderen en opvoeders. 088 0031 414 ggdbzo.nl

Zorgboog

Informatievoorziening en ondersteuning voor en na de bevalling, ontwikkeling van het kind tot 4 jaar, opvoedingsondersteuning. 0900 899 8638 zorgboog.nl

Zuidzorg

JGZ Informatievoorziening en ondersteuning voor en na de bevalling, ontwikkeling van het kind tot 4 jaar, opvoedingsondersteuning. 040 230 8020 zuidzorgjgz.nl

Verloskundigen

verloskundigengeldropheezeleende.nl/verloskundigen-in-geldrop

verloskundigengeldrop-mierlo-brandevoort.nl