Oudergids - Basisschoolkind

.. / Basisschoolkind / School

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

Lesstof

Basisscholen kiezen hun eigen lesstof en lesmethoden, maar moeten wel voldoen aan kerndoelen. Welke doelen zijn dat en welk lessen krijgt je kind op de basisschool? (Meer...)

Lesstof

Leerlingvolgsysteem

Met een leerlingvolgsysteem houdt de school vanaf groep 1 de voortgang van alle kinderen met toetsen en observaties bij. Waarom is dat en heb je recht op inzage? (Meer...)

Leerlingvolgsysteem

Cito-toets

De Cito-toets is de eindtoets van het basisonderwijs, soms kiezen scholen voor een drempeltoets. Wat test de Cito-toets, hoe bereidt je kind zich voor en wat zegt de uitslag? (Meer...)

Cito-toets

Leerplicht

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar. Wanneer kun je een vrijstelling krijgen? (Meer...)

Leerplicht

Schoolkosten

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs aan te bieden, maar vragen om een vrijwillige ouderbijdrage om extra kosten te dekken. Waar bestaan die kosten uit? (Meer...)

Schoolkosten

Vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie stimuleert de ontwikkeling van je kind. Wat houdt de methode in, wat leert je kind en voor welke kinderen is het ideaal? (Meer...)

Vroegschoolse educatie

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat doet passend onderwijs? (Meer...)

Passend onderwijs

Leerlingdossier

Het leerlingdossier is een verzameling van informatie die de school bijhoudt over je kind. Wat staat er in het dossier en welke rechten heb je als ouder? (Meer...)

Leerlingdossier

Meer artikelen inladen

Even met iemand praten? Gebruik de chatfunctie. Ons online team staat voor je klaar.